OGŁOSZENIE z dnia 3.10.2006r. o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego kuchni, stołówki, szatni oraz pomieszczeń oddziału III

OGŁOSZENIE
 z dnia 3.10.2006r.
 o zawarciu umowy w  postępowaniu   prowadzonym  w trybie  przetargu nieograniczonego
                      nr .sprawy :DPS-2-III-231/5/2006
          W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie  przetargu nieograniczonego  na :
     Malowanie pomieszczeń kuchni , stołówki, szatni oraz pomieszczeń oddziału III


 Dom Pomocy Społecznej  Nr 2  w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje, że w dniu 29.09.2006 r. została podpisana umowa nr 19/2006
 na w/w przedmiot umowy z firmą
                             Usługi Remontowo-Budowlane  Marek Krześlak
                                  97-200 Tomaszów Maz. ul. Hallera 42


 Tomaszów Maz. dn. 2006.10.03