INFORMACJA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

 

  1. Mieszkańcy placówki w czasie epidemii koronawirusa od dnia 1.09.2020r. mogą być odwiedzani przez rodziny i najbliższych krewnych, pod warunkiem zachowania niniejszej procedury.
  2. Dniem wyznaczonym do odwiedzin jest czwartek w godz. 11-12; 13-16. Istnieje konieczność zgłaszania wizyt telefonicznie pod numerem 44 724- 32- 47 wew. 26 i umówienie się na wizyty wg kolejności zgłoszeń. Liczba osób odwiedzających będzie ograniczona.
  3. Na teren placówki zakaz wstępu mają osoby, u których występują niepokojące objawy choroby zakaźnej (kaszel, podwyższona temperatura) lub które w ostatnim czasie miały kontakt z osobami izolowanymi lub objętymi kwarantanną.
  4. Osoby odwiedzające zobowiązane są do zabezpieczenia się we własnym zakresie i podczas trwania wizyty stosować maseczki, ewentualnie przyłbice, rękawice i dezynfekować ręce poprzez użycie płynu dezynfekcyjnego dostępnego przy wejściu do budynku.
  5. Na wizytę do mieszkańca może zapisać się telefonicznie tylko w danym dniu jedna osoba.
  6. W czasie wizyty osoby odwiedzające powinny powstrzymywać się od bliskiego kontaktu (uścisków, pocałunków, przywitań) i zachować minimum 1,5 m dystans w kontakcie z mieszkańcem.
  7. Umówiona wizyta może trwać do 30 minut, w przypadku spóźnienia osoby odwiedzającej będzie ograniczona do zaplanowanego czasu.
  8. Wizyty będą odbywać się w wyznaczonym miejscu na każdym oddziale.
  9. Wizyty w pokojach mieszkalnych u osoby leżącej należy ograniczyć do minimum, przy zachowaniu 2 m odległości od osoby leżącej.
  10. Dostarczone podczas wizyty produkty spożywcze zostaną poddane dezynfekcji.

Wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej procedura odwiedzin może zostać zmieniona lub wstrzymana.

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Jana Pawła II 37

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Jana Pawła II 37Informujemy, że posiadamy wolne miejsca w placówce