OGŁOSZENIE z dnia 3.10.2006r. o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr. sprawy :DPS-2-III-241/13/2006 W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę warzyw i owoców...

OGŁOSZENIE
 z dnia 3.10.2006r.
 
 o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
 
 nr . sprawy :DPS-2-III-241/13/2006
 
 W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
 dostawę warzyw i owoców

 
 Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje ,że w dniu 2.10.2006r. została podpisana umowa nr 20/2006
 
 na w/w przedmiot umowy z firmą
 
 Handel hurtowy i detaliczny Grzegorz Kaczmarczyk
 97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71
 
 Tomaszów Maz. dn. 2006.10.03