OGŁOSZENIE z dnia 2.04.2007r. o zawarciu umowy na dostawę warzyw i owoców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr .sprawy :DPS-2-III-241/ 5/2007 /nr. ogłoszenia o wszczęciu postępowania OWP/2007/03/06-1157449...

OGŁOSZENIE

z dnia 2.04.2007r.

o zawarciu umowy na dostawę warzyw i owoców

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego

nr .sprawy :DPS-2-III-241/ 5/2007

/nr. ogłoszenia o wszczęciu postępowania OWP/2007/03/06-1157449 portal Uzp./

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na :

dostawę warzyw i owocówDom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje ,że w dniu 29.03.2007r. została zawarta umowa na okres od 1.04.2007r. do 31.03.2008r. z

„Bracia Ledzion Grzegorz Ledzion ,Zbigniew Ledzion

94-234 Łódź ul. Podchorążych 25/27