OGŁOSZENIE z dnia 1.03.2007r. o zawarciu umowy na dostawę mięsa wołowego i wieprzowego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr .sprawy :DPS-2-III-241/ 1/2007...

OGŁOSZENIE
 
 z dnia 1.03.2007r.
 
 o zawarciu umowy na dostawę mięsa wołowego i wieprzowego
 
 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
 
 nieograniczonego
 
 nr .sprawy :DPS-2-III-241/ 1/2007
 
 W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
 dostawę mięsa wołowego i wieprzowego


 
 Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje ,że w dniu 28.02.2007r. została zawarta umowa na okres
 
 od 1.03.07r. do 29.02.2008r. z
 
 P.P.H. „KELMES Spółka Jawna 97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71