OGŁOSZENIE z dnia 23.03.2010r. o zawarciu umowy W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę żywności – warzyw i owoców

OGŁOSZENIE

z dnia 23.03.2010r.

o zawarciu umowy

nr. sprawy: DPS-2-III-241/3/2010

/Nr .ogłoszenia w portalu U.Z.P. 47143 z dnia 3.03.2010r.

/Nr .ogłoszenia w portalu U.Z.P. 63603 z dn.23.03.2010r./

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie

przetargu nieograniczonego na :

dostawę żywności – warzyw i owoców

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje ,że w dniu 23.03.2010r. została zawarta umowa na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia na okres 1.04.2010r - 31.10.2010r. z firmą

Handel Hurtowy i Detaliczny Grzegorz Kaczmarczyk

97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71

z ceną zamówienia 38 130 zł. netto plus należny podatek Vat

Tj. 39 368,66 zł. brutto