OGŁOSZENIE z dnia 10.12.2008r. o zawarciu umowy w związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności – produktów mleczarskich

OGŁOSZENIE
z dnia 10.12.2008r.
o zawarciu umowy

nr. sprawy: DPS-2-III-241/20/2008

/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 315977 -2008 dnia 17.11.2008r./
W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności

– produktów mleczarskich

dla potrzeb żywienia mieszkańców naszego Domu

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje, że w dniu 10.12.2008r. została zawarta umowa na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia na okres od 1.01.2009r. do 31.12.2009r.
z poniżej podaną firmą.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku

97 – 500 Radomsko ul. Jagiellońska 4

z ceną zamówienia 92 975,00 zł. netto plus należny podatek VAT

w kwocie 5 063,45 tj. 98 038,45 zł. brutto.