OGŁOSZENIE z dnia 30.06.2008r o zawarciu umowy w związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności - dostawa ciast - pakiet 1 - dostawa pieczywa - pakiet 2

OGŁOSZENIE

z dnia 30.06.2008r

o zawarciu umowy

nr .sprawy :DPS-2-III-241/7/2008

/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 124547-2008z dnia 10.06.2008r./

/ Nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w portalu U.Z.P. 144395-2008

z dnia 30.06.2008r./

W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności

- dostawa ciast - pakiet 1

- dostawa pieczywa - pakiet 2dla potrzeb żywienia mieszkańców naszego Domu

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje ,że w dniu 30.06.2008r. zostały zawarte umowy na wykonanie w/w przedmiotów zamówienia na okres od 1.07.2008r. do 30.06.2009r. z firmą:

1. dostawa pieczywa

P.P.H.U „PAU-MAR Michał Błoch

Sługocice 47 97-319 Będków

z ceną zamówienia 32 120,00 zł. netto plus podatek Vat

2. dostawa ciast

Piekarstwo i cukiernictwo s.c

Krzysztof Waszelewski Beata Waszelewska

97-200 TomaszówMaz. ul. Murarska 13

z ceną zamówienia 2 688,50 zł. netto plus podatek Vat