OGŁOSZENIE z dnia 15.12.2006r. o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr .sprawy :DPS-2-III-241/34/2006 w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na : dostawę drobiu i podrobów..

OGŁOSZENIE
 z dnia 15.12.2006r.
 o zawarciu umowy
 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
 nr .sprawy :DPS-2-III-241/34/2006
 
 W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
 dostawę drobiu i podrobów drobiowych


 
 Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje ,że w dniu 14.12.2006r została podpisana umowa nr 34/2006 z
 
 „EDA Spółka Jawna
 
 Jamrożak E. , Ordzińska D.
 
 97-200 Tomaszów Maz. ul. Majowa 8/10