OGŁOSZENIE z dnia 22.12.2006r. o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków

OGŁOSZENIE

z dnia 22.12.2006r.

o wyborze oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego

nr. sprawy: DPS-2-III-241/41/2006

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na :

dostawę leków

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje ,że do wykonania naszego zamówienia została wybrana oferta

„FARMAX s.c. 94-040 Łódź ul. Bratysławska 12/61

z ceną zamówienia 37 082,36 zł. brutto .