OGŁOSZENIE z dnia 7.12.2006r. o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wędlin

OGŁOSZENIE

z dnia 7.12.2006r.

o wyborze oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego

nr .sprawy :DPS-2-III-241/37/2006

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na :

dostawę wędlin

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje, że do wykonania naszego zamówienia została wybrana oferta:

„EDA Spółka Jawna

Jamrożak E. , Ordzińska D.

97-200 Tomaszów Maz. ul. Majowa 8/10

z ceną zamówienia 49 693,60 zł. brutto

Tomaszów Maz. dn. 2006.12.08