OGŁOSZENIE z dnia 5.12.2006r. o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mleka i nabiału

OGŁOSZENIE

z dnia 5.12.2006r.

o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

nr. sprawy :DPS-2-III-241/33/2006

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na :

dostawę mleka i nabiału

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje , że do wykonania naszego zamówienia została wybrana oferta

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku

97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 4

z ceną zamówienia 75 462,50 zł. brutto

Tomaszów Maz. dn. 2006.12.05