OGŁOSZENIE z dnia 01.06.2010r. o zawarciu umowy w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż drzwi ognioodpornych EI30

OGŁOSZENIE

z dnia 01.06.2010r.

o zawarciu umowy

nr. sprawy: DPS-2-III-231/1/2010

/Nr .ogłoszenia w portalu U.Z.P. 110179 z dnia 06.05.2010r.

/Nr .ogłoszenia o zawarciu umowy w portalu U.Z.P. 140713-2010 z dnia 1.06.2010r.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie

przetargu nieograniczonego na :

dostawę i montaż drzwi ognioodpornych EI30

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37 informuje, że w dniu 31.05.2010r. została zawarta umowa na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia z firmą :

„UNIMONT PLUS” 62-060 Stęszew ul. Bol. Chrobrego 14

z ceną zamówienia 44 412,53 zł. netto plus należny podatek Vat 7%

Tj. 47 521,41 zł. brutto