OGŁOSZENIE z dnia 30.09.2008r o zawarciu umów nr .sprawy :DPS-2-III-241/10/2008 /Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 217923-2008 dnia 15.09.2008r./ W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności...

OGŁOSZENIE

z dnia 30.09.2008r

o zawarciu umów

nr .sprawy :DPS-2-III-241/10/2008

/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 217923-2008 dnia 15.09.2008r./

W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności

- dostawa wędlin - pakiet 1

- dostawa drobiu - pakiet 2

- dostawa art. spożywczych drobnicy - pakiet 3

- dostawa ziemniaków jadalnych - pakiet 4

dla potrzeb żywienia mieszkańców naszego Domu

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje ,że w dniu 30.09.2008r.zostały zawarte umowy na wykonanie

w/w przedmiotów zamówienia

- na okres od 1.10.2008r. do 30.09.2009r. /dotyczy pakietów 1,2,3/,

- do 31.10.2008r. / dotyczy pakietu 4 /.


1. dostawa wędlin

P.P.H. Kelmes Elżbieta Szymańska Andrzej Szymański

97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71

z ceną zamówienia 48 364,50 zł. netto plus podatek Vat 7%

2. dostawa drobiu

P.P.H. Kelmes Elżbieta Szymańska Andrzej Szymański

97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71

z ceną zamówienia 26 327,00 zł. netto plus 3% podatku Vat

3. dostawa art .spożywczych - drobnicy

Firma „HERMES 97-200 Tomaszów Maz. ul. Popiełuszki 71

z ceną zamówienia 53 344,74 zł. netto plus należny podatek VAT

4. dostawa ziemniaków jadalnych

Gospodarstwo rolne Dariusz Robak

97-200 Tomaszów Maz. Kwiatkówka ul. Górna 17

z ceną zamówienia 4 940 zł. netto plus 3% podatku Vat