Ogłoszenie z dnia 24.03.2005 r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie - Remontu pomieszczenia wstępna obróbka produktów - kategoria CPV 45330, 45431, 45442, montażu okien wraz z dostawą okna z nieplastyfikowanego PCV z atestem dopuszczającym...

Ogłoszenie z dnia 24.03.2005 r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie - Remontu pomieszczenia wstępna obróbka produktów - kategoria CPV 45330, 45431, 45442, montażu okien wraz z dostawą okna z nieplastyfikowanego PCV z atestem dopuszczającym do stosowania w budownictwie sztuk 64 - kategoria CPV 45421