OGŁOSZENIE z dnia 28.03.2008 r. o zawarciu umowy nr. sprawy: DPS-2-III-241/4/2008 /Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 46935-2008 z dnia 7.03.2008r./ W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności...

OGŁOSZENIE
 
 z dnia 28.03.2008 r.
 o zawarciu umowy
 nr. sprawy: DPS-2-III-241/4/2008
 /Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 46935-2008 z dnia 7.03.2008r./
 W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności dostawa warzyw i owoców

dla potrzeb żywienia mieszkańców naszego Domu
 
 Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje ,że w dniu 28.03.2008r. została zawarta umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres od 1.04.2008r. do 31.03.2009r. z firmą: Handel Hurtowy i Detaliczny Grzegorz Kaczmarczyk 97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71 z ceną zamówienia 66 945 ,00 zł. netto plus należny podatek VAT w kwocie 2 204,71 zł. tj. 69 149,71 zł. brutto