OGŁOSZENIE z dnia 27.02.2008r. o zawarciu umów nr. sprawy :DPS-2-III-241/1/2008 /Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 18649-2008 z dnia 28.01.2008r./ W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności...

OGŁOSZENIE
z dnia 27.02.2008r.
o zawarciu umów
nr. sprawy :DPS-2-III-241/1/2008
/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 18649-2008 z dnia 28.01.2008r./
W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności:

1. mięsa
2. artykułów spożywczych - drobnicy


Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje, że w dniu 27.02.2008r. zostały zawarte następujące umowy
na okres od 1.03.2008r. do 28.02.2009r.

1. na dostawę mięsa z firmą:
Ubojnia Chorzęcin Firma handlowa Chorzęcin 122
97-200 Tomaszów Maz.
Grzegorz Kubacki
z ceną zamówienia 37 667,00 zł. netto plus należny podatek VAT 3%
tj. 38 797,01 zł. brutto

2. na dostawę art. spożywczych drobnicy z firmą:
Hurtownia Ogólnospożywcza „MORS Włodzimierz Pecyna
97-200 Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3-go Maja 50 D
z ceną zamówienia 51 932,93 zł. netto plus należny podatek VAT
w kwocie 4 182,63 zł. tj.56 115,56 zł. brutto.