OGŁOSZENIE z dnia 30.05.2007r. o zawarciu umowy na dostawę drobiu i podrobów w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr .sprawy :DPS-2-III-241/8/2007 /nr. ogłoszenia o wszczęciu postępowania OWP/2007/05/04-1670101...

OGŁOSZENIE
 
 z dnia 30.05.2007r.
 
 o zawarciu umowy na dostawę drobiu i podrobów
 
 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
 
 nieograniczonego
 
 nr .sprawy :DPS-2-III-241/8/2007
 
 /nr. ogłoszenia o wszczęciu postępowania OWP/2007/05/04-1670101 portal Uzp./
 
 W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
 dostawę drobiu i podrobów

 
 Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz ul. Jana Pawła II 37 informuje ,że w dniu 30.05.2007r. została podpisana umowa
 
 na okres od 1.06.2007r.do 31.12.2007r. z
 
 P.P.H.KELMES Elżbieta Szymańska Andrzej Szymański
 
 Spółka jawna
 
 97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71